Com participar?

Us convidem a per formar part dels grups de treball per tal que a partir del 21 de setembre i, atenent a les especials mesures de protecció amb motiu de la pandèmia, pugueu participar de manera telemàtica a les comissions de treball a partir dels  diferents eixos temàtics, i en un segon moment, a partir dels reptes estratègics i transversals. 

Previ a l’inici dels grups de treball, es farà una sessió informativa a càrrec de l’IERMB per tal de donar conèixer la importància de Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès, fer un breu repàs de com es va desenvolupar la diagnosi i quins van ser els principals resultats, així com per oferir la  informació metodològica necessària per al procés de treball telemàtic posterior. Podreu escollir assistir entre el dilluns 21 de setembre a les 18:00 hores o el dimecres 23 a les 12 hores. Per facilitar l’accés us recomanem fer la inscripció a la web del Pla Estratègic: pec.cerdanyola.cat/participa, on trobareu un formulari online que haureu d’omplir amb les vostres dades i escollir la sessió. Posteriorment us enviarem l’enllaç a la plataforma online per poder assistir telemàticament a una de les sessions. 

Us cop feta aquesta sessió informativa prèvia, us informarem del calendari previst, entre el 28 de setembre al 2 d’octubre, per a les primeres reunions amb cadascun dels grups de treball temàtics amb l’objectiu d’elaborar els objectius sectorials del Pla, a partir de la pregunta: “Tenint en compte l’actual situació, com volem que sigui Cerdanyola del Vallès l’any 2030 en el meu àmbit temàtic?”. Aquests cinc grups de treball estaran integrats per unes 25 persones, i seran dinamitzats per personal tècnic de l’IERMB i de l’empresa especialitzada EIDOS, i es preveu una durada d’unes 2 hores. 

A continuació, a partir del 12 d’octubre, es farà un procés telemàtic a partir de qüestionaris online per tal d’ordenar els resultats de la primera sessió i establir objectius per àmbits i per prioritzar els reptes i les qüestions transversals. 

La segona sessió online de treball grupal, prevista per a finals de novembre, tindrà l’objectiu principal de definir els projectes estratègics de Cerdanyola pel 2030 que ens permetran donar sentit a aquests projectes a partir de la pregunta: “Quins projectes hem de dur a terme per respondre als reptes que hem prioritzat per Cerdanyola del Vallès 2030?”. 

Finalment, a començaments de 2021, es farà una sessió plenària (Consell Plenari) amb totes les persones integrants dels grups amb l’objectiu de difondre el treball i els continguts del document estratègic. També es preveu la votació dels continguts presentats per tal d’ampliar el consens i validar el desplegament de mecanismes que garanteixin la continuïtat del procés del Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès. 

Us convidem a visitar la web, on trobareu tota la informació sobre el del Pla Estratègic de Cerdanyola.