Formulari de participació en els Grups de Treball

Dades contacte
Participació en grups de treball
Drets d'imatge

Autoritzo la captació, reproducció i difusió de la meva imatge en els processos participatius per a l'elaboració del Pla Estratègic de la Ciutat, amb finalitats de recerca i d'informació

Protecció de les seves dades

D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en enviar aquest formulari vostè dóna el seu consentiment per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment.

L’Ajuntament es compromet a fer-ne un ús lícit i legítim de les dades subministrades i utilitzar-les únicament per a la finalitat objecte de la tramesa. Aquest ús inclou, si fos necessari, la seva transferència segura a una altre departament, administració, empresa o entitat. Les dades es guardaran únicament durant el temps necessari o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable.

També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades adreçant-se, mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de forma presencial o través de la Seu Electrònica, o bé al Servei de Protecció de Dades (dpd@cerdanyola.cat). Finalment, podrà presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).