Comissió Política

Descripció

Òrgan de participació dels diferents grups polítics amb representació al Ple municipal, principal impulsor del Pla Estratègic. Encarregat de fer el control i seguiment, així com del consens polític necessari.
 

Funcions

 • Aprovació del procés participatiu i de la composició dels òrgans participatius
 • Coordinació i interlocució amb els diferents grups polítics del consistori
 • Validació dels continguts de les Assemblees ciutadanes i de les Comissions Temàtiques
 • Aprovació de la proposta metodològica d’implementació i seguiment del PEC
 • Aprovació del document final de la fase de Planificació del PEC
   

Composició

Està formada per 10 persones 

 • l'Alcalde
 • L'assessor/a d'Alcaldia
 • Un/a representant titular i un/a de suplent dels respectius grups polítics amb representació al Ple
 • El tècnic de la Secció de Planificació Estratègica, que actuarà com a secretari
 • L’equip tècnic de l’IERMB