Documentació del Pla Estratègic

  1. Diagnosi
  2. Metodologia
  3. Sessió informativa
  4. Documentació treball grups temàtics
  5. Informes resum dels grups temàtics
  6. Documentació treball grups reptes estratègics
  7. Informes de resultats dels grups de reptes estratègics