Documentació del Pla Estratègic

  1. Diagnosi
  2. Metodologia
  3. Sessió informativa
  4. Documentació treball grups temàtics
  5. Informes resum dels grups temàtics
  6. Documentació treball grups reptes estratègics
  7. Informes de resultats dels grups de reptes estratègics
  8. Document del Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès (aprovat per unanimitat a la sessió del Ple Municipal de 28/10/2021)

 

3. SESSIÓ INFORMATIVA