Comissió Tècnica

Descripció

Òrgan de participació tècnica per al seguiment i l’impuls operatius de totes les actuacions requerides per elaborar del Pla Estratègic.

 

Composició

Està formada per 5 persones

 • L'assessor/a d'Alcaldia
 • El coordinador tècnic de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
 • El tècnic de la Secció de Planificació Estratègica, que actuarà com a secretari
 • Els tècnics municipals que es creguin oportuns

 

Funcions

 • Elaboració del document tècnic de la fase de Planificació del PEC
 • Elaboració de les principals conclusions del diagnòstic en format DAFO
 • Avaluació dels workshops de les Comissions Temàtiques
 • Elaboració dels materials per les Assemblees Ciutadanes
 • Avaluació de les Assemblees Ciutadanes
 • Sistematització dels continguts dels diferents òrgans participatius
 • Elaboració de la proposta metodològica d’implementació i seguiment del PEC
 • Elaboració proposta de reestructuració de l’Observatori
 • Elaboració i presentació dels principals treballs tècnics
 • Elaboració document amb les conclusions definitives de la fase de Planificació del PEC
 • Elaboració de la proposta metodològica d’implementació i seguiment del PEC