Consell Plenari

Descripció
Espai de debat i seguiment del procés d’elaboració del Pla Estratègic amb una mirada transversal. 

Funcions

Generar amplis consensos ciutadans en la definició de les línies i objectius estratègics del municipi en els propers 10 anys.

Composició

Està formada aproximadament per una vuitantena de persones, en representació de:

 • Consells Municipals sectorials
 • Associacions de veïns i veïnes
 • Associacions empresarials i sindicals
 • Associacions socials, culturals i esportives
 • Centres i associacions educatives
 • UAB
 • EMD Bellaterra
 • Parc de l'Alba
 • Sincrotró Alba
 • Parc Tecnològic
 • Serveis municipals
 • Ciutadania a títol individual
 • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
 • Secció de Planificació Estratègica

Inscripció a la sessió online del 23 de març de 2021